Ara
Close this search box.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

1.1- SATICI:
Ünvanı : Akasya Concept Dayanıklı Tüketim Malları ve İnşaat Tic. Ltd. Şti.

Adresi : Osmangazi Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı 98/A Şehitkamil/Gaziantep

(Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

 

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:
Tc No:

(Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.akasyaconcept.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli, ödeme şekli www.akasyaconcept.com sitesinde belirtildiği gibidir ve bu bilgiler ALICI tarafından onaylanmıştır.

Teslimat adresi:
Ödenmiş toplam tutar :

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.akasyaconcept.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 30(otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’dan kaynaklı teslimatta yaşanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı ya da ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 Ödemenin banka havalesi ya da EFT yoluyla gerçekleştiği siparişlerde, siparişin SATICI tarafından işleme alınma tarihi, ödemenin, SATICI’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir.7 (yedi) gün içerisinde gerçekleşmeyen ödemelerde ALICI, SATICI’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.
4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya internet sitesinde belirtilmiş olan faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde SATICI’nın iadeleri kabul etmeme hakkı vardır. İade edilen ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı,irsaliye, ürün ambalajı gibi ALICI’ya gönderilen tüm evrak ve malzemelerin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde SATICI ürünü inceler ve iade şartlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. İade onaylanırsa ürün bedeli 10(on) gün içinde hangi ödeme şekli ile ödendiyse aynı şekilde ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

-Gıda ürünleri

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak olan uyuşmazlıklarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI tarafından işbu sözleşmenin tüm koşulları okunup, kabul edilip, teyit etmiş olarak kabul edilmektedir.

SATICI

Akasya Concept Dayanıklı Tüketim Malları ve İnşaat Tic. Ltd. Şti.

 

ALICI